ReadHear Mac

Läsprogramvara för Mac-datorer

9th Feb, 2012

Dolphin erbjuder ReadHear Mac för att läsa DAISY-böcker via en Mac-dator.

Programmet finns i enanvändar-, skol- och kommunlicenser.

För mer information om programmet se vår produktsida för ReadHear Mac eller kontakta oss.