Vad är en nätverksversion?


Nätverksversionen av våra program är gjorda för att en enda kopia installeras på filservern och den kan sedan användas av många användare. En nätverksinstallation kan även lösa vissa problem med systemkonfigurering såsom:

  • En användares profil kan inte ges temporära administrators rättigheter medan installationen körs
  • Användaren har begränsade rättigheter som hindrar honom från att skriva i katalogen "Program" eller någon av dess underkataloger, något som gör att användarinställningar inte kan lagras
  • Flera användare, som i enlighet med licensavtalat, använder programmet under olika profiler på samma dator